ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είσοδος χρηστών
E-mail:
Κωδικός πρόσβασης:

6. Τα Τιμολόγια της ΔΕΗ 6.1 Ποια είναι τα Τιμολόγια της ΔΕΗ. Πιέστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ 6.2 Ποια είναι τα Τιμολόγια Οικιακής Χρήσης Τα θεσμοθετημένα Τιμολόγια Οικιακής χρήσης είναι τα: - Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1 - Οι

	 6. Τα Τιμολόγια της ΔΕΗ 6.1 Ποια είναι τα Τιμολόγια της ΔΕΗ. Πιέστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ 6.2 Ποια είναι τα Τιμολόγια Οικιακής Χρήσης Τα θεσμοθετημένα Τιμολόγια Οικιακής χρήσης είναι τα: - Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1 - Οι

6. Τα Τιμολόγια της ΔΕΗ

6.1 Ποια είναι τα Τιμολόγια της ΔΕΗ.

Πιέστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ

6.2 Ποια είναι τα Τιμολόγια Οικιακής Χρήσης

Τα θεσμοθετημένα Τιμολόγια Οικιακής χρήσης είναι τα:
- Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση - Γ1
- Οικιακό Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) - Γ1Ν
Το Οικιακό Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (Γ1Ν) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με δύο τιμές. Έτσι, οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της κανονικής χρέωσης χρεώνονται με την κανονική τιμή (Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση-Γ1), ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της χαμηλής χρέωσης χρεώνονται με μειωμένη τιμή.
- Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ
Για τους πολύτεκνους, οι οποίοι έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω, έχει θεσμοθετηθεί ειδικό φθηνότερο τιμολόγιο το Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ
- Κοινωνικό Τιμολόγιο - ΚΤ
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών, όπως άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι και ΑΜΕΑ, θεσπίστηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

6.3 Πότε δικαιούμαι Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) και για ποιες ώρες ισχύει

Το Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής.

Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό).

Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι :
1. Για τους Οικιακούς πελάτες :
1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30
. συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00
1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ\' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.
Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον.

2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ\' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυκτερινό), απαιτείται :
1. Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΕΗ (απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα και τα στοιχεία του ΑΦΜ).
3. Να υποβληθεί στη ΔΕΗ, μαζί με την αίτηση, νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) όπου θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (δεν απαιτείται νέα ΥΔΕ εάν προϋπήρχε ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης και αναφέρεται στην ήδη κατατεθειμένη στη ΔΕΗ ΥΔΕ του ακινήτου).
4. Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα όσα ισχύουν συγκεκριμένα για το λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 10500.

6.5 Αγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο, για αγροτικές επιχειρήσεις

Το Αγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο, χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ142196/10-11-87 περί "Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού", όπου αναφέρονται οι αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης του Αγροτικού Τιμολογίου σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην οικεία Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) του αντίστοιχου Νομού, η οποία είναι η αρμοδία υπηρεσία για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικεία ΔΕΒ του Νομού ή μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ΔΕΗ στο 10500 (για Αττική).

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ .056 Λ/ΚWH
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   0-  800 KW  .083 Λ/KWH
                                   801-1600 KW 0.105 Λ/KWH
                                  1601-2000 KW 0.112 Λ/KWH
                                  2001-3000 KW 0.142 Λ/KWH
                                  3001 KAI ΑΝΩ 0.146 Λ/KWH

 • Κλιμάκιο Κατανάλωσης σε Κιλοβατώρες KWh Χρέωση ανταγωνιστική € Χρέωση μονοπωλιακή € Συνολική χρέωση €/KWh 1. 0-800 0,054 0,03016 + 0,0002 0,08436 2. 801-1000 0,0686 0,03016 + 0,00528 0,10404 3. 1001-1200 0,071
  Κλιμάκιο Κατανάλωσης σε Κιλοβατώρες KWh 	 Χρέωση   ανταγωνιστική € 	 Χρέωση    μονοπωλιακή € 	 Συνολική χρέωση €/KWh 1. 0-800 	 0,054 	 0,03016 + 0,0002 	 0,08436 2. 801-1000 	 0,0686 	 0,03016 + 0,00528 	 0,10404 3. 1001-1200 	 0,071
  Κλιμάκιο Κατανάλωσηςσε Κιλοβατώρες KWh Χρέωση ανταγωνιστική € Χρέωση μονοπωλιακή € Συνολική χρέωση €/KWh1. 0-800 0,054 0,03016 + 0,0002 0,084362. 801-1000 0,0686 0,03016 + 0,00528 0,104043. 1001-1200 0,071 0,03016 + 0,00528 0,106444. 1201-1600 0,0727 0,03016 + 0,00528 0,108145. 1601-2000 0,0727 0,03016 + 0,01137 0,114236. 2001-3000 0,08174 0,03016 + 0,03157 0,143477. 3001 + 0,08174 0,03016 + 0,03608 0,147981. Δίκτυο μεταφοράς χρέωση ισχύος σταθερή0,16 * ΣΙ * 120 / 365 = 0,5 € για μονοφασικό, και 1.31 € για τριφασικό ( το τετράμηνο)2. Δίκτυο Διανομής χρέωση ισχύος σταθερή0,59 * ΣΙ * 120 / 365 = 1,5 € για μονοφασικό, και 4,85 € για τριφασικό ( το τετράμηνο)Οι λοιπές χρεώσεις της ΔΕΗ ( πάγια, δημοτικοί φόροι, φόροι) είναι σταθερές, ανεξάρτητες από την κατανάλωσηΜε τα δεδομένα αυτά μπορεί ο καθένας να υπολογίσει εύκολα τα χρήματα που θα του κοστίσει ένα σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρισμό. Ακολουθούν τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκαταστάσεων ηλεκτρικής θέρμανσηςRedwell με χρεώσεις στο ημερήσιο και το νυκτερινό τιμολόγιο.Παράδειγμα ΑΈνα Θερμαντικό υπέρυθρο σώμα Redwell 900 W σε μια κρεβατοκάμαρα, που λειτουργεί κατά μέσο όρο έξι (6) ώρες ημερησίως για 4 μήνες (120 μέρες), καταναλώνει 648 κιλοβατώρες. Αν υποθέσουμε ότι μια μέση κατοικία για τις υπόλοιπες ανάγκες καταναλώνει περίπου 800 κιλοβατώρες , τότε η χρέωση γίνεται με το κλιμάκιο 4 (1201-1600) οπότε η θέρμανση θα κοστίσει 648 * 0,10814 = 70 €υρώ.Άρα το κόστος λειτουργίας του θερμαντικού σώματος είναι 70 € για το τετράμηνο (Δεκέμβριος έως και Μάρτιος ). Αν υποθέσουμε ότι ανάψαμε το θερμαντικό σώμα για τρεις (3) ώρες την ημέρα Νοέμβριο και Απρίλιο, καταναλώνουμε 162 κιλοβατώρες με χρέωση 0,10404€ δηλαδή ακόμη 17 € για τους 2 μήνες .Συνολικά σε έξι (6) μήνες θέρμανσης το υπέρυθρο θερμαντικό Redwell 900 W κοστίζει 87 €+ ΦΠΑΠαράδειγμα ΒΈνα σπίτι που έχει δυο υπέρυθρα θερμαντικά σώματα Redwell 900 W και ένα 600 W, τα οποία καλύπτουν τρεις κρεβατοκάμαρες, με έξι ώρες λειτουργίας ημερησίως κατά μέσο όρο , στο 4μηνο θα καταναλώσει 1728 κιλοβατώρες και αν υποθέσουμε ότι μια μέση κατοικία για τις υπόλοιπες ανάγκες καταναλώνει περίπου 800 κιλοβατώρες , τότε η χρέωση γίνεται με το κλιμάκιο 6 (2001-3000) οπότε η θέρμανση θα κοστίσει 1728 * 0,14347 = 248 €υρώ.Άρα το κόστος λειτουργίας του θερμαντικού σώματος είναι 248 € για το τετράμηνο (Δεκέμβριο έως και Μάρτιο ).Αν υποθέσουμε ότι ανάψαμε το θερμαντικό σώμα για τρεις ώρες την ημέρα Νοέμβριο και Απρίλιο, καταναλώνουμε 432 κιλοβατώρες με χρέωση 0,10644, δηλαδή ακόμη 46 Ε για τους 2 μήνες .Συνολικά σε έξι (6) μήνες θέρμανσης η υπέρυθρη θέρμανση Redwell κοστίζει 294 €+ ΦΠΑ**Εάν είχαμε 3 υπέρυθρα σώματα των 900 Watt και ένα των 600 Watt με τις ίδιες ώρες λειτουργίας θα πληρώναμε σε έξι (6) μήνες θέρμανσης 404 €+ ΦΠΑ = 456 €Παράδειγμα ΓΣπίτι που θερμαίνεται εξ' ολοκλήρου με υπέρυθρη θέρμανση Redwell και έχουν εγκατασταθεί:Τρία (3) υπέρυθρα σώματα 900 Watt έκαστο για τις κρεβατοκάμαρες,Δύο (2) υπέρυθρα 1100 Watt για το σαλόνι,Ένα (1) υπέρυθρο 600 Watt για την κουζίναΔύο (2) υπέρυθρα σώματα για τα μπάνια 250 Watt το καθένα.Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 6,0 KWh.H συγκεκριμένη κατοικία θα έχει οπωσδήποτε τριφασικό ρεύμα και συμφέρει να ζητήσει από τη ΔΕΗ Νυχτερινό Τιμολόγιο.Νυχτερινό Τιμολόγιο ΔΕΗ χρέωση για όλες τις KWh 0,05591 €Λόγω του ότι η λογική της υπέρυθρης θέρμανσης έγκειται στην αποθήκευση της θερμικής ενέργειας στα δομικά υλικά ( τοίχους , έπιπλα κ.α.) θεωρούμε ότι 02:00 - 08:00 και 15:30 - 17:30 που ισχύει το νυχτερινό τιμολόγιο λειτουργεί σε πλήρη ισχύ η θέρμανση, ενώ για το υπόλοιπο της ημέρας, έστω κατά μέσο όρο, χρησιμοποιούμε τη θέρμανση για τρεις ώρες. Τότε έχουμε τις εξής καταναλώσεις.Νυχτερινή χρέωση 6.0 KWh * 8h * 120 days = 5.760 KWhΗμερήσια χρέωση 6.0 KWh * 3h * 120 days = 2.160. KWhΟμοίως υπολογίζουμε 1.000 KWh την κατανάλωση της οικογένειας το τετράμηνο για τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές οπότε οι χρεώσεις για τη θέρμανση είναι οι εξής :Νυκτερινή χρέωση σταθερή : 5.760 KWh * 0,05591 €/KWh = 322 €Ημερήσια χρέωση κλιμάκιο 7 : 2.160 KWh * 0,14798 €/KWh = 320 €Άρα το κόστος λειτουργίας της Ηλεκτρικής Υπέρυθρης Θέρμανσης Redwell για το τετράμηνο θα είναι 642 €Ενώ Νοέμβριο και Απρίλιο με 6 ώρες νυχτερινή λειτουργία και 1,5 ώρες ημερήσια έχω συνολικό κόστος για τη θέρμανση (2.160 KWh *0,05591 €) + (540 KWh * 0,10814) = 180 €Συνολικά σε έξη μήνες θέρμανσης η υπέρυθρη θέρμανση Redwell κοστίζει 822 € + ΦΠΑ = 929 € και καλύπτει τις θερμικές ανάγκες για όλο το σπίτι!!!Ακόμα όμως και αν δεν βάλουμε νυχτερινό τιμολόγιο και απλώς θεωρήσουμε χρόνους λειτουργίας της υπέρυθρης θέρμανσης 8 ώρες στο τετράμηνο Δεκέμβριος έως Μάρτιος και 3 ώρες Νοέμβριο και Απρίλιο τότε το συνολικό κόστος θα είναι:για το τετράμηνο ( 5.760 * 0,14798 €) = 852 € , και για Νοέμβριο και Απρίλιο (1080 KWh * 0,11423 €) = 124€ οπότε για το εξάμηνο της θέρμανσης θα χρεωθούμε το μέγιστο 976 € + ΦΠΑ 13% = 1.102 €Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε ένα σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρισμό εκτός από την αξιοπιστία του συστήματος σημαντικό ρόλο παίζει η κατανάλωση διότι όταν ένα σώμα ισχύος 2.000 W δουλεύει κατά μέσο όρο 6 ώρες ημερησίως για 4 μήνες (120 μέρες) για μια κρεβατοκάμαρα θα καταναλώσει 1440 κιλοβατώρες * 0,14347 = 206 € ( για ένα σώμα μόνο!).Ένα σύστημα θέρμανσης όπως τα Redwell θα καταναλώσει 70 € και το άλλο 206 € , για το τετράμηνο.Και βεβαίως πολύ ανώτερη η θέρμανση ποιοτικά με την Υπέρυθρη Redwell από οποιοδήποτε σύστημα που ζεσταίνει αέρα!!.Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ένα σύστημα θέρμανσης κρίνεται από την ποιότητα θέρμανσης, την οικονομία και την αξιοπιστία του. Ως μηχανικός (και Πρόεδρος των Συντηρητών Καυστήρων Κεφαλονιάς) θεωρώ ότι η υπέρυθρη θέρμανση Redwell πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.Τέλος να τονίσω ότι σημαντικό είναι για όποιον επιλέξει ηλεκτρική θέρμανση να κάνει τη μέγιστη οικονομία στην Ηλεκτρική του κατανάλωση με χρήση, ηλιακού θερμοσίφωνα, λαμπτήρων LED, οικιακών συσκευών ενεργειακήςΚλάσης Α++, ανεμιστήρων οροφής αντί air-condition, ακόμα και κουζίνας-φούρνου με αέριο και θα πρότεινα τη μόνωση του σπιτιού με χρώματα νανοτεχνολογίας.Κωνσταντίνος ΠρέντζαςΗλεκτρολόγος Μηχανικός*ΣΙ = 8 για μονοφασικό ρεύμα και Σ.Ι. 25 για τριφασικό ρεύμα.* Από 1/1/2011 η χρέωση της ΔΕΗ είναι ,όχι κλιμακωτά, αλλά όλες οι κιλοβατώρες στο ανώτατο στο ισχύον κλιμάκιο.
 • Νυχτερινό Τιμολόγιο 1. Το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές, ισχύει 8 ώρες το 24ωρο, με δύο βασικά ωράρια: Το Συνεχές Συνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει για όλο το χρόνο και αφορά γενικά πελάτες μας που κάνουν χρ
  Νυχτερινό Τιμολόγιο 1. Το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές, ισχύει 8 ώρες το 24ωρο, με δύο βασικά ωράρια: Το Συνεχές Συνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει για όλο το χρόνο και αφορά γενικά πελάτες μας που κάνουν χρ
  Νυχτερινό Τιμολόγιο1. Το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές, ισχύει 8 ώρες το 24ωρο, με δύο βασικά ωράρια:Το ΣυνεχέςΣυνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει για όλο το χρόνο και αφορά γενικά πελάτες μας που κάνουν χρήση νυχτερινού πριν από το 1988, αλλά και νεότερους πελάτες μας ειδικών περιοχών.Το Μεικτό (Τμηματικό)Συνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει από το Μάιο ώς τον Οκτώβριο και τμηματικό (15:30 - 17:30 και 02:00 - 08:00) που ισχύει από το Νοέμβριο ως τον Απρίλιο για τους πελάτες - καταναλωτές που κάνουν χρήση νυχτερινού μετά το 1988.Στην έναρξη των ωραρίων υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την περιοχή.Στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ ή τηλεφωνικά θα ενημερωθείτε για το ακριβές ωράριο του μειωμένου τιμολογίου που ισχύει για το ακίνητό σας.Για να γνωρίζετε την έναρξη και το πέρας της μειωμένης χρέωσης, ζητήστε από τον ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη να τοποθετήσει στον πίνακά σας μια ενδεικτική λυχνία, που θα δείχνει την ακριβή έναρξη και πέρας του ωραρίου της μειωμένης χρέωσης. Η λυχνία παραμένει αναμμένη κατά το ωράριο μειωμένης χρέωσης.2. Για να σας χορηγηθεί το μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, προσκομίζοντας έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου και να πληρώσετε ένα ποσό συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί στην γραμμή πίνακα-μετρητή σας με δική σας ευθύνη και ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλε, διατομής 1,5 mm²), η ύπαρξη του οποίου θα βεβαιώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του ηλεκτρολόγου.Εάν δεν βεβαιώνεται η ύπαρξη του αγωγού αυτού στην αρχική ΥΔΕ που έχει υποβληθεί στη ΔΕΗ, θα πρέπει να προσκομιστεί καινούργια ΥΔΕ που να βεβαιώνει την ύπαρξή του.3. Η τιμή του μειωμένου τιμολογίου ανά kWh είναι σταθερή για όλες τις καταναλώσεις και ανακοινώνεται από τη ΔΕΗ μαζί με τα τιμολόγια οικιακής χρήσης με την ένδειξη Γ1Ν. Επιπλέον επιβαρύνεται με πάγια χρέωση. Στο λογαριασμό σας αναγράφεται ξεχωριστά το ρεύμα που καταναλώσατε την ημέρα και τη νύχτα, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.4. Γενικά αν έχετε μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο Συνεχές, μπορείτε αν θέλετε να το αλλάξετε σε Μεικτό , αλλά δεν μπορείτε να επανέλθετε στο Συνεχές αν αλλάξετε πάλι γνώμη. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.Οι μόνες προϋποθέσεις για την αλλαγή αυτή είναι η εγκατάστασή σας να διαθέτει τον αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης (η ύπαρξη του οποίου να βεβαιώνεται σε ΥΔΕ) και να κάνετε μία αίτηση στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. Η αλλαγή αυτή σας συμφέρει μόνο εφόσον μπορείτε να μεταφέρετε σημαντικές καταναλώσεις ρεύματος στις αντίστοιχες μεσημεριανές ώρες, στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου.
 • Για περισσοτερα δειτε στο www.dei.gr
  Για περισσοτερα δειτε στο www.dei.gr
  Για περισσοτερα δειτε στο www.dei.gr
Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.